Näravårdpodden - en podcast från SKR

”Vi vet riktningen men hur kan vi lösa det tillsammans - måste känna sig inkluderad.”
”Det allra viktigaste är vad man gör och att sen översätta det till den breda berättelsen.”
Hur kan vi engagera och inspirera varandra i en föränderlig värld? Per Schlingmann, författare, föreläsare och rådgivare, lyfter den egna berättelsen som ett viktigt kommunikativt medel när vi är inne i ett omställningsarbete. Ett avsnitt om att våga visa vad som engagerar dig, lyfta exempel och visa vilken riktning vi har för att ge kraft i det vi gör.

Creators & Guests

Host
Lisbeth Löpare Johansson
Samordnare Nära vård på Sveriges Kommuner och Regioner
Guest
Per Schlingmann

What is Näravårdpodden - en podcast från SKR?

Välkommen till Näravårdpodden. I denna serie intervjuas intressanta personer som på olika sätt speglar den förändring som vi arbetar för, mot en nära vård. Vi vill genom de här samtalen fördjupa kunskapen och också visa både på det som fungerar och det som är svårt.