Velfærdsprofeten

{{ show.title }}Trailer Bonus Episode {{ selectedEpisode.number }}
{{ selectedEpisode.title }}
|
{{ displaySpeed }}x
{{ selectedEpisode.title }}
By {{ selectedEpisode.author }}
Broadcast by

Summary

Denne udsendelse handler om, hvordan man kan anvende Flipped learning i undervisning. Flipped learning er en metode, som vender op og ned på forberedelse og oplæg i skolen, og dermed også ændrer relationen og didaktikken for lærerne. Vi hører om projektet fra lektor Kristian Kildemoss Foss og Henrik Levinsen fra Københavns Professionshøjskole, og om erfaringerne fra praksis fra lærer på Katrinedals Skole Kelly Fjelstrup. Vi drøfter hvad metoden kan, forudsætninger herfor, og hvilken betydning det har for relationen mellem lærer og elev.

What is Velfærdsprofeten?

I en svær tid, der er præget af pres på ressourcerne, vil KP bidrage til debatten om, hvordan vi indretter og udvikler velfærd i Danmark. I Velfærdsprofeten ser værterne Lotte Andersen og Maja Haack sammen med særligt udvalgte praktikere, eksperter og forskere nærmere på aktuelle problemstillinger og kommer med konkrete bud på, hvordan fremtidens velfærd kan fremstå. Velfærdsprofeten er med andre ord et veritabelt skatkammer, hvis du interesser dig for velfærd i alle afskygninger.