Livsmestring

Bitterhet er dårlig for oss sjølve og dei rundt. Kvifor er det så vanskelig å tilgi? Det kan oppleves som lettvint og urettferdig å skulle tilgi, men å tilgi er hverken å godta uretten, gløyme den eller tillate den andre i gjere urett igjen. Tilgivelse løyser MEG frå bitterhet og nag.  
Anne Birgitte Lillebø Bøe samtalar med Kjell Aanensen i denne serien. 

 

What is Livsmestring?

Serien «Livsmestring» handler om det å leve sammen. Det være seg i par, i familie og med venner. Kjell Aanensen er en erfaren diakon, kursholder og samtalepartner som i årtier har jobbet med emnene som vi tar opp i denne serien. Anne Birgitte Lillebø Bøe samtaler med han og han deler av sin kunnskap og erfaring.