Hybride Leeromgevingen van Fontys hogescholen

Hidde van Erp en Hendrik Stiefl over cross-border fieldlab 'GrenszLab'. Hidde is docent bij Fontys hogescholen. Hendrik is student die aan het afstuderen is bij hybride leeromgeving GrenszLab.

Show Notes

Over Hidde van Erp
Hidde heeft ervaring als graficus, technisch bedrijfskundige en enthousiaste softwaredocent opgedaan tijdens zijn studies en startersfuncties. Daarna als ondernemer in de creatieve industrie in twaalf jaar een miljoen euro omgezet en als hybride docent bij Fontys en Avans gewerkt. 
 
Nu komt alles samen bij het project “Grenszlab” een leeromgeving die bestaat uit een consortium van vijf grote kennisinstellingen in Noord-Limburg. Het doel om talent aan te trekken, zich te laten ontwikkelen en te behouden. Nu vanuit een lectoraat van Fontys, maar kan ook vanuit een bedrijf met een eigen Learning Lab. Want grensoverschrijdende ondernemers passen overal waar respect voor het oude is en nieuwsgierigheid naar het nieuwe samenkomt. 

Over Hendrik Stiefl
Na het behalen van zijn eindexamen op het hoogste niveau (A-Level) in Duitsland besloot Hendrik "International Business" te gaan studeren aan de Fontys Hogeschool in Venlo. Door te studeren, te werken en te wonen in het Nederlands-Duitse grensgebied maakte hij uit de eerste hand kennis met diverse grensoverschrijdende onderwerpen zoals cultuur, taal en attitude.

Sinds dit jaar is hij als stagiair van het lectoraat "Cross-border Business Development" verbonden het Fieldlab "Grenszlab". Om zijn studie af te ronden met een bachelor doet hij een afstudeeronderzoek over een actueel grensoverschrijdend onderwerp. Zo onderzoekt hij hoe in Noord-Limburg gevestigde MKB-bedrijven gebruik kunnen maken van grensoverschrijdende zakelijke kansen in Duitsland. Naast zijn functie als afstudeeronderzoeker ondersteunt hij Hidde en op verzoek ook de andere Grenszlab teamleden ook dagelijks bij het plannen, organiseren en uitvoeren van Grenszlab projecten. Hij doet het erg goed en zal bij het voorzetten van masterstudie ook direct een talent zijn dat gebruik maakt van de doorlopende leerlijn die mogelijk is geworden door de samenwerking in Grenszlab!  Een voorbeeld van het aantrekken van Duits talent, verder laten ontwikkelen en hopelijk behouden voor de toekomst in deze bijzondere grensregio!

What is Hybride Leeromgevingen van Fontys hogescholen?

Podcast serie van het 'Programma Hybride Leeromgevingen' van Fontys Hogescholen. Hierin werken onderwijsprofessionals van verschillende Fontys instituten en opleidingen samen.

Gespreksleider is drs. Ronald Scheer. Ronald is docent Mechatronica bij Fontys hogeschool voor Engineering in Eindhoven. De podcast serie wordt gemaakt namens het Programma Hybride Leeromgevingen, een initiatief van Dienst Onderwijs & Onderzoek van Fontys hogescholen.

Programma Hybride Leeromgevingen
De samenwerking met de beroepspraktijk vanuit het beroepsonderwijs op MBO en HBO niveau staat in deze podcastserie centraal. We gaan daarbij op zoek naar alle aspecten en randvoorwaarden die de aansluiting zouden kunnen verbeteren.

Het onderzoeksgebied over Hybride leeromgevingen is relatief nieuw. We gaan we ons uiterste best doen om zo veel mogelijk relevante aspecten boven tafel te krijgen. Daarom gaan we in gesprek met studenten, docenten, decanen en onderwijsmanagers op zowel MBO als ook HBO scholen.

Bovendien gaan we in gesprek met werkgevers, werknemers en andere vertegenwoordigers van de meest uiteenlopende sectoren in de beroepspraktijk, zoals:
* Zorg & Welzijn,
* Transport & Logistiek,
* Robotica & Automatisering,
* ICT,
* Dienstverlening en
* de Agrarische sector.

Uitgangspunt is telkens dat de afstand tussen beroepsonderwijs en de beroepspraktijk kan worden verkleind door middel van Hybride Leeromgevingen. En met zo'n leeromgeving bedoelen we dan het snijvlak tussen de beroepsopleidingen en het werkveld. Het werkveld bestaat uit niet alleen uit commerciële bedrijven, maar ook non-profit instellingen, de overheid en alles daartussen in.

In deze podcast serie gaan we op zoek naar:
* welke soorten hybride leeromgevingen er zijn,
* wat is de meerwaarde is van hybride leeromgevingen
* op welke wijze wordt vanuit Fontys gewerkt aan Hybride Leeromgevingen.

In zo'n hybride omgeving worden Leren en Werken dichterbij elkaar gebracht. Door leren en werken dichter bij elkaar te brengen kunnen synergie voordelen ontstaan die voor studenten, docenten en het werkveld interessant zijn.

Namens het team achter het Programma Hybride Leeromgevingen van Fontys Hogescholen, veel luister plezier!
Ronald Scheer