Ghesseha | پادکست قصه‌ها

داستان این هفته در مورد خانمی است که به حضور حضرت عبدالبهاء می‌رسد و در ابتدا به صحبت‌های آن حضرت اهمیت نمی‌دهد و آنها را به سخره می‌گیرد.

Show Notes

داستان این هفته در مورد خانمی است که به حضور حضرت عبدالبهاء می‌رسد و در ابتدا به صحبت‌های آن حضرت اهمیت نمی‌دهد و آنها را به سخره می‌گیرد.

What is Ghesseha | پادکست قصه‌ها?

قصه‌ها به مناسبت صدمین سال صعود حضرت عبدالبهاء توسط پارسا فنائیان تهیه شده. در این برنامه، باربد روحانی و مهران ایمانی برای ما قصه‌هایی از زندگی حضرت عبدالبهاء را تعریف می‌کنند تا ما بیش‌تر با زندگی آن حضرت آشنا بشیم