Meer dan een huis

Als criminaliteit onze leefwereld binnendringt, dan hebben we het over ondermijning. Grote vraag is: welke rol hebben woningcorporaties bij de aanpak ervan? En hebben corporaties hiervoor voldoende middelen? In deze nieuwe aflevering van ‘Meer dan een huis’ praat presentator
Quintin Wierenga daarover met Jolanda de Zwart, wijkconsulent bij Sité Woondiensten, en Hans Moors, partner bij onderzoeks- en adviesbureau EMMA en expert sociale veiligheid.

What is Meer dan een huis?

'Meer dan een huis' is een podcastserie van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, over de maatschappelijke relevantie van sociale huur in Nederland. Want hoe ziet nu precies het stelsel van sociale woningbouw er uit en welke uitdagingen zijn er? In elke aflevering gaat presentator Quintin Wierenga op zoek naar antwoorden op complexe situaties op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, woningnood en het voortbestaan van het sociale huurstelsel.