מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"

כל השיחות סבו בין שבטים, אסכולות, תנועות פוליטיות, הפעם נעסוק באדם אחד, שאתגר את הזרמים ההגמונים בחברה הישראלית כמעט לבדו, זהו אורי אבנרי, בעליו ועורכו של הירחון "העולם הזה". 
ירון לונדון בראיון עם ההיסטוריונית ניצה אראל, מחברת 'בלי מורא בלי משוא פנים' אורי אבנרי והעולם הזה

What is מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"?

מלחמות היהודים עם ירון לונדון