Dami Ba Tarikh | پادکست دمی با تاریخ

{{ show.title }}Trailer Bonus Episode {{ selectedEpisode.number }}
{{ selectedEpisode.title }}
|
{{ selectedEpisode.title }}
By {{ selectedEpisode.author }}
Broadcast by

– درگذشت منوچهر‌خان معتمدالدّوله، حاکم وقت اصفهان
– شهادت هفت نفر از بابیان تهران به فرمان امیر کبیر (مشهور به شهدای سبعه تهران)
– شهادت میرزا علی اکبر بَرار و شش نفر از اعضای خانواده‌اش به دست چند نفر از متعصبین محلی در حومه‌ سلطان‌ آباد اراک.

What is Dami Ba Tarikh | پادکست دمی با تاریخ?

تاریخ پر فراز و نشيب اديان بابی و بهائی سرشار از وقايع شنيدنی است. پس در طول يک سال، هر پنجشنبه، دمی با تاريخ همراه می ­شويم و گاه‌شمار بهائی را ورق می ­زنیم و سرگذشت فداكاری ها و جان‌ فشانی ها، تعصبات و تهديدها، سفرها و سخن‌ها، به‌ دنيا آمدن‌ها و از دنيارفتن‌ها و بسیاری وقايع ريز و درشت ديگر را با هم مرور می ­کنیم. «دمی با تاريخ؛ گاه‌شمار بهائی» برنامه‌ای است از نويد توكلی. دمی با تاريخ را هر پنج‌شنبه، در مجله‌ جوانان از راديو پيام دوست بشنويد.