Hälso- och sjukvårdspodden

Med ett ben i den privata vården, ett ben på RISE och en samtidig bakgrund inom väldigt många delar av hälso- och sjukvårdssystemet pratar vi om stelbenta styrsystem som hindrar innovation, om privat vård och om folkhälsa.

What is Hälso- och sjukvårdspodden?

Med patientens behov i fokus och ett starkt internationellt perspektiv vill Forum för Health Policy genom podden stärka analysen av hälsopolitiken i Sverige och bidra till nya tankar och bistå beslutsfattare och politiker med kunskap och möjliga policy- och handlingsalternativ.