Covid Nameh 19 | کوید نامه ۱۹

{{ show.title }}Trailer Bonus Episode {{ selectedEpisode.number }}
{{ selectedEpisode.title }}
|
{{ selectedEpisode.title }}
By {{ selectedEpisode.author }}
Broadcast by

Summary

روایت آن‌که بدن به کنجی خزاند و عافیت‌اش طلبید و اما اندیشه همان بود که بود

Show Notes

روایت آن‌که بدن به کنجی خزاند و عافیت‌اش طلبید و اما اندیشه همان بود که بود

What is Covid Nameh 19 | کوید نامه ۱۹?

در این برنامه با اجرای تکنفره با متن و ادبیات زمان قاجار و به شکلی طنز آمیز به مسایل و مشکلات بیماری جدید کرونا و ویروس کوید ۱۹ پرداخته میشود.