Onwankelbare vreugde - een dagboek van John Piper

'Op momenten dat Paulus het moeilijk heeft, blijkt hoe duurzaam zijn blijdschap is. Waar komt die blijdschap uit voort?'

Show Notes

Ik ben vol van vertroosting en word overstelpt met blijdschap in al onze verdrukking (2 Korinthe 7:4).
 
Op momenten dat Paulus het moeilijk heeft, blijkt hoe duurzaam zijn blijdschap is. 
 
Waar komt die blijdschap uit voort?
 
1. Jezus verkondigt deze blijdschap: ‘Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen. Verblijd u op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel. Hun vaderen deden immers evenzo met de profeten’(Lukas 6:22-23). Door smaadheid te lijden om Jezus’ wil, bouw je loon op in de hemel – een plaats die heel wat langer zal bestaan dan deze aarde.
 
2. Blijdschap is het werk van de Heilige Geest; het is geen vrucht van onze eigen inspanningen, van onze verbeelding of van onze opvoeding. ‘De vrucht van de Geest is … blijdschap’(Galaten 5:22). ‘Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het Woord aannam te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest’(1 Thessalonicenzen 1:6). 
 
3. Als je tot het Koninkrijk van God behoort geeft dat blijdschap. ‘Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest’(Romeinen 14:17).
 
4. Blijdschap komt voort uit het geloof in God. ‘De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven’(Romeinen 15:13). ‘En dit vertrouw en weet ik; dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof’(Filippenzen 1:25)
 
5. Blijdschap komt voort uit het zien en kennen van Jezus als Heere. ‘Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u’(Filippenzen 4:4).
 
6. Medegelovigen kunnen ons helpen om ons te richten op de Bijbelse bronnen van blijdschap in plaats van te zien om de omstandigheden. ‘Wij zijn medearbeiders aan uw blijdschap’(2 Korinthe 1:24).
 
7. Beproeving leidt tot heiliging, en ook dat geeft blijdschap. ‘En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop” (Romeinen 5:3-4).
 
Als we nog niet zijn zoals Paulus, roept hij ons daartoe op. ‘Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben’(1 Korinthe 11:1). Voor velen van ons zal dit een oproep tot ernstig gebed betekenen, want van nature is het bij ons anders.

Bekijk de overdenking op YouTube.
 
Je luistert naar Onwankelbare vreugde, een dagboek van John Piper door Geloofstoerusting en Desiring God. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofstoerusting.nl.

Volg 'Onwankelbare vreugde' waar je maar wilt:

Spotify: https://spoti.fi/2FssZb4
WhatsApp: http://bit.ly/2OfR619
Google Podcasts: http://bit.ly/39J7Ozl
Apple Podcasts: https://apple.co/385Ba9A
Castbox: http://bit.ly/2ZSNgjo
Stitcher: http://bit.ly/36ZO1Kl

Website: http://www.onwankelbarevreugde.nl/
 

What is Onwankelbare vreugde - een dagboek van John Piper?

Elke dag korte en diepe meditaties om je vreugde in Jezus te voeden.
In samenwerking met Desiring God, de Daily Devotionals – Solid Joys door John Piper.

Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofstoerusting.nl.