Bærekraft i bygg og by

Eldre borettslag med større oppgraderingsbehov har muligheten til å fortette egen eiendomsmasse som en alternativ finansieringskilde. Masterstudentene Vegard Jostein Turøy og Tomas Asplund har jobbet med denne tematikken i sin masteroppgave.

What is Bærekraft i bygg og by?

Bærekraftige bygninger er en podcast der jeg, Anne Sofie Bjelland ved Institutt for Byggfag ved Høgskolen på Vestlandet, snakker med ulike fagfolk som jobber med ulike tema som bringer oss nærmere bærekraftig byggeri. Ny episode hver uke. Produsert av HVL Medielab.