POP Psykisk Ohälsa/Uhelse Podden

SV: Vilka är Helene och Marianne och vad föranledde deras arbete med psykisk hälsa hos veterinärer? Detta är det första av fem avsnitt om psykisk hälsa hos veterinärer där vi lär känna varandra lite bättre och får en kort översikt om vad Psychovets och NORVET projektet egentligen är.

NO: Hvem er Helene og Marianne og hva er bakgrunnen for deres arbeid med psykisk helse hos veterinærer? Dette er det første av fem avsnitt om psykisk helse hos veterinærer der vi blir litt bedre kjent med hverandre og får litt innsikt i hva Psychovets og NORVET-prosjektet egentlig er.

What is POP Psykisk Ohälsa/Uhelse Podden?

En svensk/norsk podd om psykisk ohälsa hos veterinärer.

SVENSK:
Psykisk hälsa är grunden för vårt välbefinnande, såväl i privatlivet som i våra yrkesroller. Samtidigt finns det tecken på att veterinärer löper större risk för psykisk ohälsa än befolkningen i övrigt. Därför sätter vi på Boehringer Ingelheim i den här podden fokus just på det veterinära välbefinnandet. Värd för podden är Karl Zötterman och till sin hjälp har han grundarna av Psychovets, Helene Seljenes Dalum och Marianne Linder Olsen, två ”vanliga” veterinärer med ovanligt stort engagemang och hjärta för alla medveterinärers välbefinnande. Vad är det som gör att veterinärer kan vara mer utsatta för psykisk ohälsa? Hur förebygger man sådana problem och vilka varningssignaler ska man reagera på? Hur, när och var söker man hjälp? Många frågor att diskutera, säkert är att om du inte känner dig helt på topp så är du varken ensam, avvikande eller svag och, som vi ska få höra, så finns det hjälp att få.

NORSK:
Psykisk helse er grunnlaget for vår trivsel, både i privatlivet og i yrkesrollene våre. Samtidig er det tegn på at veterinærer har en større risiko for psykisk uhelse enn resten av befolkningen. Derfor setter vi i Boehringer Ingelheim fokus på akkurat veterinærenes trivsel i denne podden. Værten for podden er Karl Zötterman og for å hjelpe seg har han gründene av Psychovets, Helene Seljenes Dalum och Marianne Linder Olsen. To helt "vanlige" veterinærer med et uvanlig stort engasjement og hjerte for alle veterinæres trivsel. Hva er det som gjør at veterinærer kan være mer utsatte for psykisk uhelse? Hvordan forebygger man slike problem og hvilke signaler skal man se og reagere på? Hvordan, når og hvor søker man hjelp? Mange spørsmål å diskutere, og det som er sikkert er at du ikke er alene hvis du ikke føler deg helt på topp. Du er hverken alene, avvikende eller svak, og som vi skal få høre så finnes det hjelp å få.