Entropi

Prof. Dr. Mehmet Aydın ile birlikte denizlerimizi, Karadeniz'i ve balıkçılığı konuşuyoruz.

What is Entropi?

Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. (Hazırlayan ve sunan: Bikem Ekberzade)