Of Je Stopt De Stekker Er In

Marc Loos schuift voor de tweede keer aan bij ons om nog dieper in te gaan op applicatie modernisatie.

Show Notes

Marc Loos gaat verder in op applicatie modernisatie en de beveiliging hiervan. Beveiliging is een heel breed begrip en ook binnen applicatie modernisatie is dit heel belangrijk en heel breed. Daarnaast komen de laatste nieuwtjes weer aan bod.

Shownotes:
IBM Converged Archive Solution: https://www-01.ibm.com/common/ssi/ShowDoc.wss?docURL=/common/ssi/rep_ca/9/897/ENUS121-049/index.html&lang=en&request_locale=en
 
Beveiliging: https://www.ibm.com/cloud/security
https://www.ibm.com/security/cloud
https://www.ibm.com/nl-en/security/services/cloud-security-services
 
The Phoenix Project: https://www.managementboek.nl/boek/9781942788294/the-phoenix-project-gene-kim

Vragen of opmerkingen? Email naar: ofjestoptdestekkererin@nl.ibm.com

What is Of Je Stopt De Stekker Er In?

Of Je Stopt De Stekker Er In is een podcast, waarin 3 IBM techneuten, Barend Baarssen, Karel van der Woude & Tonny Bastiaans samen met een gast technische ontwikkelingen bespreken. Meestal IBM Systems gerelateerd, maar zeker niet beperkt tot dat.

De gesprekken/discussies en meningen uitgesproken tijdens de podcast “of je stopt de stekker er in”, zijn onze eigen visies / meningen en geven niet per definitie IBM´s visie, strategie of mening weer.

The conversations and opinions during the podcast “ of je stopt de stekker erin” are our own opinions and don't necessarily represent IBM's positions, strategies or opinions.