Hälso- och sjukvårdspodden

Med en bakgrund i systemvetenskap och ekonomi och en nyfikenhet på det mesta blir samtalet med Anna Essén om digitalisering, standardisering, omvärlden, nutiden och framtiden ett nedslag i hur ny teknik verkligen kan påverka behövande individer.

What is Hälso- och sjukvårdspodden?

Med patientens behov i fokus och ett starkt internationellt perspektiv vill Forum för Health Policy genom podden stärka analysen av hälsopolitiken i Sverige och bidra till nya tankar och bistå beslutsfattare och politiker med kunskap och möjliga policy- och handlingsalternativ.