אמונה בעידן הספק

שיחה זו דנה במופעים נוספים המחזקים את השערת השלמות וההשתכללות

Show Notes

שיחה זו דנה במופעים נוספים המחזקים את ההשערה של השלמות וההשתכללות כפרדיגמה אמונית-אלוהית: מופע אי האפשרות של החיים - הגילוי של המדע עד כמה תנאי קיום המציאות מדוייקים, מופע חוכמת הקבלה, מופע כתבי הקודש, מופע הופעת המדע ומופע התפתחות הפילוסופיה של המדע
ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005

What is אמונה בעידן הספק?

תוכן הסדרה: קרדולוגיה של המציאות: צורתה ותכניה של אמונה. אמיתות קאנוניות מול אמיתות חלקיות המגששת אחרי הבנה. המבנה התודעתי של האמונה, ליפופה של המציאות בתודעה ובורותו המהותית של היחיד הארוג וספון בתודעתם של אחרים כפי שזו משתקפת בתודעתו. סדרה זו בוחנת את האמונה מכל צדדיה וסוקרת את ברירות המחדל של האמונה בעידן הספק.
ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005