Foreldreskulen

Til betre sjølvbilete vi har, til lettare er det å stå oppreist uansett kva vi møter. Den sanne identiteten er at vi er elska uansett. Det må ungdomane få vite.
Det skal handle sjølvbilde og identitet i denne siste delen av foreldreskulen ungdom. Anne Lene Otterøen er familiepastor, familieterapeut og mor til tre ungdomar. Ho har delt raust av sin kunnskap og erfaringar i denne serien.

What is Foreldreskulen?

Foreldreskulen på pTro har hverken prøver eller eksamen, men kjem med velmeinte tips for foreldre å ta med seg. Vi kan ikkje perfekte, men vi ønsker å vere ekte i foreldrerolla. Vi er alle undervegs! Vi kjem til å snakke om ulike tema, både det som har med trusopplæring i heimen å gjere – men også generelt om å vere gode foreldre og møte borna på ein god måte. Anne Birgitte Lillebø Bøe samtalar med familieterapeut, familiepastor og mor Anne Lene Otterøen i denne serien.