Bilim Tarihi Sohbetleri

Konuğumuz Marinos Sariyannis ile Osmanlı'da doğaüstü geleneğin değişimi üzerine projesi ile ilgili konuşuyoruz.

What is Bilim Tarihi Sohbetleri?

Kendisi de bir bilim ve düşünce tarihçisi olan Derya Gürses Tarbuck, bilim tarihi, bilim felsefesi ve düşünce tarihi üzerine farklı disiplinlerden ve düşünce okullarından akademisyenlerle derinlemesine sohbet ediyor. Ele aldığı konulardan bazıları: Bilim tarihi nedir, objektiflik ve pozitivizm, mikro tarih yazımı, Türkiye’de bilim tarihçiliği ve ekoller, bilim felsefesi ve bilim tarihi ilişkisi, düşünce tarihi ve bilim tarihi ilişkisi, tıp tarihi...