Ghesseha | پادکست قصه‌ها

اما موقعی که بیرون کلبه ایستاده بودن مردی رو در جاده دیدن که کودکی در بغل داشت
و گروهی از کودکان، اون دو نفر رو همراهی می‌کردن.

Show Notes

اما موقعی که بیرون کلبه ایستاده بودن مردی رو در جاده دیدن که کودکی در بغل داشت و گروهی از کودکان، اون دو نفر رو همراهی می‌کردن. 

What is Ghesseha | پادکست قصه‌ها?

قصه‌ها به مناسبت صدمین سال صعود حضرت عبدالبهاء توسط پارسا فنائیان تهیه شده. در این برنامه، باربد روحانی و مهران ایمانی برای ما قصه‌هایی از زندگی حضرت عبدالبهاء را تعریف می‌کنند تا ما بیش‌تر با زندگی آن حضرت آشنا بشیم