Onwankelbare vreugde - een dagboek van John Piper

{{ show.title }}Trailer Bonus Episode {{ selectedEpisode.number }}
{{ selectedEpisode.title }}
|
{{ selectedEpisode.title }}
By {{ selectedEpisode.author }}
Broadcast by

Summary

'Er is geen hoop voor Gods kinderen tenzij God ervoor zorgt dat ze niet langer wegglijden en rondspringen in zonde en ongeloof.'

Show Notes

‘HEERE, bekeer ons tot U, dan zullen wij bekeerd zijn!’ (Klaagliederen 5:21) 
 
Er is geen hoop voor Gods kinderen tenzij God ervoor zorgt dat ze niet langer wegglijden en rondspringen in zonde en ongeloof. 
 
Het boek Klaagliederen is het meest troosteloze boek in de Bijbel. God Zelf heeft de appel van Zijn oog in het verderf gestort. 
 
‘De HEERE heeft Zijn grimmigheid ten uitvoer gebracht, Hij heeft Zijn brandende toorn uitgestort. Hij stak in Sion een vuur aan, dat haar fundamenten verteerde’ (4:11). 
‘Hij doodde allen die in onze ogen begerenswaardig waren’ (2:4, naar de Engelse vertaling) 
‘De HEERE heeft haar bedroefd om haar talrijke overtredingen’ (1:5). 
 
En hoe eindigt het boek? 
 
Het eindigt met de enige hoop die er is:  
 
‘HEERE, bekeer ons tot U, dan zullen wij bekeerd zijn!’ 
 
Dat is mijn enige hoop en het is jouw enige hoop. 
 
Jezus zei tegen Petrus: ‘Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders’ (Lukas 22:31-32). 
 
Jezus gaat ervan uit dat Petrus tot inkeer zal komen en geeft hem alvast een opdracht mee voor als die tijd gekomen is. 
 
‘Christus is het Die (…) ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit’ (Romeinen 8:34). 
 
Hij zal ervoor zorgen dat we ons bekeren. Daarom: ‘Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren (...) zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid’ (Judas 1:24-25).

Bekijk de overdenking op YouTube.
 
Je luistert naar Onwankelbare vreugde, een dagboek van John Piper door Geloofstoerusting en Desiring God. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofstoerusting.nl.

Volg 'Onwankelbare vreugde' waar je maar wilt:

Spotify: https://spoti.fi/2FssZb4
WhatsApp: http://bit.ly/39Kqqij
Google Podcasts: http://bit.ly/39J7Ozl 
Apple Podcasts: https://apple.co/385Ba9A 
Castbox: http://bit.ly/2ZSNgjo
Stitcher: http://bit.ly/36ZO1Kl 

Website: http://www.onwankelbarevreugde.nl/
  

What is Onwankelbare vreugde - een dagboek van John Piper?

Elke dag korte en diepe meditaties om je vreugde in Jezus te voeden.
In samenwerking met Desiring God, de Daily Devotionals – Solid Joys door John Piper.

Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofstoerusting.nl.