Skumma Kultur

I dagens sending tar Skumma en helomvending. Lys blir tent, det er andre søndag i advent. Mens lyset brenner, kan du høre tre gode venner. Samtaler om julekalender, og hvilke følelser de sender. Så slå deg ned og hør, få den gode, gamle julestemning, akkurat som før.

What is Skumma Kultur?

I over 30 år har skumma kultur strømmet ut av radioapparater rundt omkring i Oslo. I takt med tiden har programmet endret seg og variert mye, men temaet har alltid vært det samme: Kultur, i ordets bredeste forstand.

Hver hverdag fra 9 til 10 hjelper vi deg å navigere i kulturjungelen. Om det så handler om musikk, kunst, litteratur, dans, teater eller alle slags andre former for høy- og lavkultur. I en time hver mandag til fredag tar vi deg med ned veier du ikke visste fantes, dunkle gater du ikke tør å gå ned alene og stier du trodde var gjengrodd og bortglemt.