Flow Akatemia

Vieraaksemme lähistudioon saapui organisaatiopsykologi ja startup-yrittäjä Anssi Balk, jonka kanssa pääsimme keskustelemaan muun muassa metataidoista ja kehitystasoista, sekä viisaudesta ja älykkyydestä. Keskustelussa lähestytään metataitoja ja niiden kehityksen ilmenemistä hyvin moniulotteisesti, tietenkin myös flow'n näkökulmasta.

[00:00] Esittely
[03:50] Kehityspsykologia valmennuksen viitekehyksessä
[06:00] Kehityspsykologia lapsuudessa ja aikuisuudessa
[09:00] Ajattelun rakenne ja taidot
[24:40] Kehitystasot
[32:50] Kehitystason tunnistaminen ja kehollisuus
[58:10] Kehitys toiminnassa
[77:10] Metataidot
[97:00] Viisaus ja älykkyys

Show Notes

Vieraaksemme lähistudioon saapui organisaatiopsykologi ja startup-yrittäjä Anssi Balk, jonka kanssa pääsimme keskustelemaan muun muassa metataidoista ja kehitystasoista, sekä viisaudesta ja älykkyydestä. Keskustelussa lähestytään metataitoja ja niiden kehityksen ilmenemistä hyvin moniulotteisesti, tietenkin myös flow'n näkökulmasta.

[00:00] Esittely
[03:50] Kehityspsykologia valmennuksen viitekehyksessä
[06:00] Kehityspsykologia lapsuudessa ja aikuisuudessa
[09:00] Ajattelun rakenne ja taidot
[24:40] Kehitystasot
[32:50] Kehitystason tunnistaminen ja kehollisuus
[58:10] Kehitys toiminnassa
[77:10] Metataidot
[97:00] Viisaus ja älykkyys

What is Flow Akatemia?

Podcast, joka keskittyy jakamaan moninäkökulmaisesti ajatuksia ja oppeja flow-tilasta ja viisaasta työstä.