Podline

Vi har fått besøk av William Andersson, det har nettopp vært genfors, og en psykt vanlig uke ruller i gang neste uke, der temaet er åpenhet.

What is Podline?

Podcasten til linjeforeningen Online, med Johanna Wilmers og Frida Eriksen Næss med gjester <3