מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"

הפרק יעסוק באחת מהפרשות המרעישות בציבור הישראלי מאז שנות החמישים, פרשת קסנר. ישראל קסנר, עיתונאי ופעיל ציוני בוועד ההצלה, היה מעין יודנראט של יהודי הונגריה בזמן המלחמה. מהי השפעת הגומלין של ההיסטוריה והזיכרון הקיבוצי לבין פוליטיקה ודיפלומטיה?

Show Notes

פרופ' רוני שטאובר, היסטוריון תולדות עם ישראל בעת החדשה מהחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב וחבר בוועדה המדעית של יד ושם
הפרק יעסוק באחת מהפרשות המרעישות בציבור הישראלי מאז שנות החמישים, פרשת קסנר. ישראל קסנר, עיתונאי ופעיל ציוני בוועד ההצלה, היה מעין יודנראט של יהודי הונגריה בזמן המלחמה. מהי השפעת הגומלין של ההיסטוריה והזיכרון הקיבוצי לבין פוליטיקה ודיפלומטיה?

What is מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"?

מלחמות היהודים עם ירון לונדון