Dünya Mirası Adalar

Konuğumuz yazar ve psikolog Gündüz Vassaf ile seçimler sonrasında aktif yurttaşlığı, sivil toplumun yapması gerekenleri ve Adalar’ı konuşuyoruz.

What is Dünya Mirası Adalar?

Hazırlayanlar: Derya Tolgay ve Nevin Sungur