Verhalen uit de zorg

Indy en Milou zijn twee studenten Verpleegkunde die van begin 2021 tot zomer 2021 in Tanzania zijn geweest. Zij hebben daar stage gelopen ten behoeve van hun opleiding en vertellen hun ervaringen.

What is Verhalen uit de zorg?

Bijna heel mijn werkzame leven ben ik, Erik van Roon, al verpleegkundige én docent verpleegkunde.
Hoe leuk is het dan dat ik voor Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid een podcast-serie maak met als thema. “Verhalen uit de zorg”
Verhalen vanuit het perspectief van de zorgvrager, of van de zorgverlener of vanuit een andere invalshoek. Soms is het zelfs een mix. De zorg staat in deze serie in ieder geval centraal en zo hoort het ook!