pTro-gjesten

Prest Børge Rylands mor tok aldri barna med på bedehuset eller i kirken. Likevel formidlet hun gudstro i praksis på en måte som som sønnen husker fremdeles.

Show Notes

En prisbelønnet dansk film ble katalysator for en uventet og sterk opplevelse av Guds raushet og nåde for prest Børge Ryland. Han deler sin troshistorie. Og han har erfart at gudstro kan formidles fra foreldre til barn på mange ulike måter.

What is pTro-gjesten?

I pTro-gjesten møter du mennesker som forteller om sitt liv, sin jobb og sin tro.