Karmels hage på St Rita Radio

Karmels Hage episode 48: Hvile på flukten

Show Notes

Kapittel 4 i Christian Schütz bok Underet i stallen, krybbemeditasjoner. St Olav forlag 1999.

Bønn til Jesusbarnet

Herre Jesus, vår guddommelige Frelser.   Av kjærlighet til oss ydmyket du deg selv   og ikledte deg det vesle barnets skikkelse.   Gi oss den nåde å erkjenne din uendelige visdom   i ditt hellige barnekårs lønndom og fornedrelse,   så vi kan elske deg, lovprise deg og tilbe deg   og slik, ved din godhet å få se din uendelige herlighet,   du som lever og råder med Faderen og Den Hellige Ånd,   Gud fra evighet til evighet.   Amen.


What is Karmels hage på St Rita Radio?

En serie på St Rita Radio til inspirasjon for en dypere tro og vennskap med Jesus Kristus gjennom Karmelittordenens spiritualitet og helgener.

Ved Anne Samuelsen, legkarmelitt og opplæringsleder i Karmels sekularorden i Norge.

Karmels hage sendes på www.StRitaRadio.no kl 1730 på torsdager etterfulgt av den hellige messen eller på podkast når det passer deg.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.