Sepidar Va Viz| پادکست سپیدار و ویز

تو این قسمت در مورد روز جهانی سلامت صحبت کردیم، با سازمان جهانی بهداشت هم آشنا شدیم و فهمیدیم این سازمان، هر سال، برای روز جهانی سلامت یک شعار خاص انتخاب میکنه که تا سال دیگه همون روز، همه روی اون شعار تمرکز کنند. اگر گفتید شعار امسال چیه؟! جواب رو یکی از درخت‌های کوچه که با ویززز دوست شده از رادیو شنیده بود.

Show Notes

تو این قسمت در مورد روز جهانی سلامت صحبت کردیم، با سازمان جهانی بهداشت هم آشنا شدیم و فهمیدیم این سازمان، هر سال، برای روز جهانی سلامت یک شعار خاص انتخاب میکنه که تا سال دیگه همون روز، همه روی اون شعار تمرکز کنند. اگر گفتید شعار امسال چیه؟! جواب رو یکی از درخت‌های کوچه که با ویززز دوست شده از رادیو شنیده بود.

What is Sepidar Va Viz| پادکست سپیدار و ویز?

سلام بچّه‌ها
من سپیدار هستم. این برنامه‌ی ماست. من، مامانم و دوست جدیدم، ویززز. هفته ای یک بار، پنج شنبه ها، از خودمون، زندگی‌مون و فکر‌ها‌مون براتون تعریف می‌کنیم. من و مامانم و ویززز عاشق این هستیم که شماها باهامون در ارتباط باشید. چرا؟ چون این‌طوری می‌تونیم با هم دوست بشیم و چی بهتر از پیدا کردن دوستان جدید؟!