17-målspodden

Under Arendalsuka fikk vi en prat med professor Johnny Andre Johannessen. Han jobber ved Geofysisk institutt ved UiB og ved Nansensenteret. Vi samtaler om hva han tenker om akademia sin rolle når det gjelder bærekraft. Han kommenterer videre på nyheten fra forskere om at Golfstrømmen angivelig endrer seg, og han resonnerer rundt utfordringen med CO2-oppta i havet som øker forsuringen og dermed påvirker livsgrunnlaget. Johannessen har dessuten et sterkt ønske.

Creators & Guests

Host
Siri Smith
Siri works as Climate and Sustainability Coordinator at Western Norway University of Applied Sciences

What is 17-målspodden?

Velkommen til podkasten 17-målspodden. Podkasten lages av Siri Smith og Knut Vindenes, som er ansatt på HVL.
Navnet til podkasten reflekterer FNs 17 bærekraftmål: https://fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Vårt mål med podkasten er at de ulike episodene vil gi deg innsikt i hvordan både HVL og ulike aktører i samfunnet, som politikere, næringsliv, offentlige og frivillige organisasjoner, osv. jobber med bærekraftig utvikling.

Vi minner om at bærekraftmålene til FN skal være innfridd i 2030, så tiden begynner å bli knapp.

Om du har tips til tema, personer, eller prosjekt vi burde lage en episode om, så tips oss gjerne med å sende en epost til Siri: Siri.Smith@hvl.no