Izdvojeni glasovi

Želimo sa vama da podelimo utiske sa okruglog stola koji je portal Magločistač organizovao krajem marta, a koji je nosio naziv „Subotica u mimoilaženju: Multikulturalne politike i interkulturalne perspektive“.

Ovaj okrugli sto organizovali smo sa ciljem da, kroz razgovor sa stručnjacima, vidimo koje su to glavne prepreke u ostvarivanju interkulutralnih vrednosti u našem gradu, kao i šta su uzroci - ali i posledice nedostatka istih. 

Okrugli sto okupio je čak 10 stručnjaka i stručnjakinja iz različitih sfera - od sociologa, antropologa, kulturologa, istoričara, preko omladinskih i prosvetnih radnika, do aktivista iz civilnog sektora.

A pored istaknutih Subotičana i Subotičanki, ugostili smo i stručnjakinju Aleksandru Đurić Bosnić iz novosadskog CINK-a tj. Centra za interkulturnu komunikaciju.

U ovom podkastu, izdvajamo najupečatljivije segmente okruglog stola - zapažanja o aktuelnom stanju, ali i preporuke kako se vratiti na put evropske mreže “Interkulturalnih gradova”, među kojima se od 2008. nalazi i Subotica kao jedini predstavnik Srbije.

What is Izdvojeni glasovi?

Magločistač je medij civilnog društva iz Subotice, koji je nastao sa misijom da informiše građane i građanke rukovodeći se isključivo javnim interesom, jer verujemo da samo dobro informisani građani mogu da donose utemeljene odluke i samostalo upravljaju svojim životom.Slušajte i pratite Magločistač - jer pitanja čiste maglu.