Nokteh | پادکست نکته

همیشه قبل از هر تصمیمی از پایداری بر آرمانتون در نفی کلیشه‌ها مطمئن شید

Show Notes

همیشه قبل از هر تصمیمی از پایداری بر آرمانتون در نفی کلیشه‌ها مطمئن شید

What is Nokteh | پادکست نکته?

برنامه‌ نکته به زبان طنز -و نه شوخی و خنده- به موضوعات مختلف برنامه بولتن می‌پردازد.