Sunnfjord-halvtimen med Hans Jakob Reite

Sigbjørn vitjar nasjonalgalleriet, Hans Jakob på djupt vatn utan snorkel og Svein Inge fra Hending fyrer opp kulturprogrammet frammøve, og mimrar om bransløkjing på Klubb 7

What is Sunnfjord-halvtimen med Hans Jakob Reite?

Borar han hol, eller berre justerar han ein skrue? Ein podkast med kulturell slagside!