Karmels hage på St Rita Radio

I denne episoden av Karmels hage mediterer vi over Det tredje smertens mysterium: Jesus tornekrones. 
«Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra.» (Joh. 18,36)

Vi kan la Therese av Lisieux lede oss når vi lider,  slik hun gjør det i et brev til sin søster Celine: (brev nr. 87, 1889)
«Jesu tanker er ikke våre tanker og hans veier er ikke våre veier. Han gir oss en kalk så bitter som vår svake natur kan tåle! La oss ikke ta vekk leppene fra denne kalken som Jesus har gjort i stand for oss med sine egne hender. La oss se på livet som det virkelig er. Et øyeblikk mellom to evigheter. La oss lide i fred. Jeg innrømmer at dette ordet fred virket litt for sterkt for meg, men her forleden, når jeg reflekterte over det, fant jeg hemmeligheten til å lide i fred. Den som sier fred sier ikke glede, i det minste ikke følt glede.  For å lide i fred er det nok å ville alt det Jesus vil. For å være Jesu ektefelle må vi ligne Jesus, og Jesus er bare blod. Han er kronet med Torner!"
 
Litteratur
Thérèse av Lisieux Letters of St Thérèse of Lisieux, Vol I.  Institute of Carmelite Studies. 1972
Gino Moretto: The Shroud, A guide.  St Pauls 1998
Katolske Kirkes Katekisme. St Olav forlag 1992
Bibel 2011, Bibelselskapet 
Pave Benedikt: Jesus fra Nasaret, Fra inntoget i Jerusalem til oppstandelsen (Avenir forlag, 2011)
Bibelsitater om Guds rike, fra Wikipedia:
Matteus 13:24-49), Markus 4:26-29, Markus 9:47, Matteus 18:23-34 Matteus 20:1-16.

Creators & Guests

Host
Anne Smauelsen
Anne Samuelsen lager den ukentlige podcasten Karmels hage. Hun ble tatt opp i Kirkens fulle fellesskap i 1999, avla endelig løfte i 2012 som Sekularkarmelitt, er opplæringsleder i Karmels sekularorden i Norge, og har vært redaktør for Sekularkarmelittenes tidsskrift: Ved Elias kilde siden 2014. Anne er utdannet ved UiB som cand.polit. med fagene sosialantropologi, sammenliknende politikk og hovedfag i historie. Hun er ansatt deltid i St Paul menighet, og er også skribent og forfatter. Hun har utgitt to diktbøker og arbeider for tiden med en bok om Karmels spiritualitet med tittelen Karmels hage, som kommer på St Olav forlag.

What is Karmels hage på St Rita Radio?

En serie på St Rita Radio til inspirasjon for en dypere tro og vennskap med Jesus Kristus gjennom Karmelittordenens spiritualitet og helgener.

Ved Anne Samuelsen, legkarmelitt og opplæringsleder i Karmels sekularorden i Norge.

EWTN Norge drives av en stor gruppe dedikerte frivillige og finansieres utelukkende av bidrag fra våre lesere, lyttere og seere. Din støtte er avgjørende for at vi kan fortsette å spre evangeliet til enda flere mennesker i Norge. Takk til alle som bidrar med å hjelpe oss å spre troen i Norge.