Spiegelportretten

Claudia en Gerard werken samen op de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Gerard heeft autisme en is o.a. autismeambassadeur. Claudia begeleidt en coacht studenten met autisme. Zij vertellen over hun samenwerking en hun werkwijze.

What is Spiegelportretten?

Dit is de podcast 'Spiegelportretten' – autisme langs ieder levensverhaal - van de Internationale Beroepsvereniging voor Professionals in Autisme (afgekort IBvA). Een podcast waarin verhalen van mensen met autisme en mensen die werken als professional met autisme centraal staan. De verhalen zijn eerlijk, openhartig en laten het leven en werken met autisme zien zoals het is.

Iedere aflevering vertellen gasten welke rol autisme in hun leven speelt. We belichten meerdere perspectieven. Hoe beleeft iemand met autisme de wereld? Hoe kijken professionals die hen begeleiden daar naar? Hoe kijken ouders naar de dromen, wensen en verwachtingen van hun kind met autisme? Wat zijn misvattingen waar je mee te maken hebt? Waar schuurt het? Kortom; spiegelportretten - autisme langs ieder levensverhaal -