Karmels hage på St Rita Radio

Therese av Jesusbarnet og Det Hellige Ansikt – En kjærlighetens profet for vår tid

Show Notes

Therese av Jesusbarnet og Det Hellige Ansikt – En kjærlighetens profet for vår tid

Tro ikke at jeg svømmer i et hav av trøsterike følelser. Å nei! Min trøst består i ikke å ha noen trøst her på jorden. Uten at han viser seg, uten at jeg hører hans stemme, lærer Jesus meg alt i det skjulte. Det skjer ikke ved hjelp av bøker, siden jeg ikke forstår hva jeg leser, men iblant kan det komme ord til meg som trøster meg, slik som dette som jeg ble gitt mot slutten av den indre bønnen (som jeg hadde tilbrakt i taushet og tørke) 

«Her er den mester jeg vil gi deg, han vil lære deg 

alt du skal gjøre. Jeg vil la deg lese livets bok,

som inneholder kunnskapen om 

KJÆRLIGHETEN.

(En sjels historie s.196.)


THÉRÈSE AV LISIEUX – OMFATTENDE LITTERATURLISTE

Christopher O Mahony: St. Thérèse by those who knew her, Veritas Publications 1975.

Letters of St Thérèse of Lisieux, Vol II, nr 197, s. 999-1000. To volumer oversatt av John Clarke O:C:D:  Institute of Carmelite Studies.

Hans Urs von Balthasar: TWO SISTERS IN THE SPIRIT, Thérèse of Lisieux & Elizabeth of the Trinity. San Francisco 1992.

Bernard Bro OP. The Little Way, D.L.T. 1997.

Thérèse av Lisieux: The Poetry of Saint Thérèse. ICS Pubications 1996.

Fra The Prayers of Thérèse of Lisieux. ICS Publications 1997.

Steven Paine OCD: The prayers of saint Thérése of Lisieux. ICS Publications, Washington DC 1997.

Celine Martin: My sister Saint Thérèse, Rockford, Illinois. Tan Boks and Publishers 1997.

P.Paulinus Redmond Louis og Zélie Martin, Parents of Thérèse av Lisieux London: CTS Biographies, 2008.

Pauline Martin: Thérèse av Jesusbarnet, Sista samtal. Karmeliterna 2. opplag 2009.

Thérèse av Lisieux: En sjels historie, St. Olav forlag 2014.

Morten Andreas Bjelland: Den hellige Thérèse av Jesusbarnet, Thérèse av Lisieux. 2018.

 (1995 Maximillian Kolbe forlag)

Thérèses Offerakt til Den Barmhjertige Kjærligheten, Karmelittnonnene, Totus Tuus, 2018. 
What is Karmels hage på St Rita Radio?

En serie på St Rita Radio til inspirasjon for en dypere tro og vennskap med Jesus Kristus gjennom Karmelittordenens spiritualitet og helgener.

Ved Anne Samuelsen, legkarmelitt og opplæringsleder i Karmels sekularorden i Norge.

Karmels hage sendes på www.StRitaRadio.no kl 1730 på torsdager etterfulgt av den hellige messen eller på podkast når det passer deg.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.