Dami Ba Tarikh | پادکست دمی با تاریخ

{{ show.title }}Trailer Bonus Episode {{ selectedEpisode.number }}
{{ selectedEpisode.title }}
|
{{ selectedEpisode.title }}
By {{ selectedEpisode.author }}
Broadcast by

– آخرین نوروز حضرت باب در این عالم، مصادف با عید بعثت ایشان
– اقامت نوروزی حضرت بهاءالله و همراهان در مزرعه‌ وشّاش در کنار بغداد
– استقرار پیکر حضرت باب و جناب انیس در مقام اعلی
– تشکیل نخستین انجمن شور روحانی آمریکا برای تصمیم‌گیری درمورد خرید محل مناسب جهت بنای مشرق‌الاذکار شیکاگو
– شهادت ۱۸ نفر از بهائیان نی‌ریز
– عزیمت حضرت بهاءالله از بغداد به استانبول
– عزیمت حضرت عبدالبهاء از رمله‌ اسکندریه به طرف نیویورک، و بازماندن شوقی ربّانی از همراهی ایشان

What is Dami Ba Tarikh | پادکست دمی با تاریخ?

تاریخ پر فراز و نشيب اديان بابی و بهائی سرشار از وقايع شنيدنی است. پس در طول يک سال، هر پنجشنبه، دمی با تاريخ همراه می ­شويم و گاه‌شمار بهائی را ورق می ­زنیم و سرگذشت فداكاری ها و جان‌ فشانی ها، تعصبات و تهديدها، سفرها و سخن‌ها، به‌ دنيا آمدن‌ها و از دنيارفتن‌ها و بسیاری وقايع ريز و درشت ديگر را با هم مرور می ­کنیم. «دمی با تاريخ؛ گاه‌شمار بهائی» برنامه‌ای است از نويد توكلی. دمی با تاريخ را هر پنج‌شنبه، در مجله‌ جوانان از راديو پيام دوست بشنويد.