KYBcast - podcast NPI ČR

V devatenáctém dílu KYBcastu otevíráme dveře do nového školního roku ruku v ruce s umělou inteligencí (AI). Jak školy a třídy vstupují do další fáze moderního vzdělávání, nemůžeme ignorovat rostoucí roli umělé inteligence v našich učebnách. Jak může AI zlepšit způsob, jakým se učíme nebo učíme druhé? Jaké jsou výzvy a možnosti? A co to vše znamená pro učitele i studenty? Vítejte v novém školním roce, vítejte v našem KYBcastu o AI ve výuce!

Naše podcasty najdete také na YouTube: Podcasty NPI ČR

---

Krátká historie kolem AI

V 60. letech 20. století se objevily první pokusy o počítačově řízené výukové systémy, například systém PLATO z University of Illinois. Během 70. a 80. let se začaly vyvíjet adaptivní výukové systémy, které umožňovaly určitou míru personalizace výuky na základě reakcí studentů. V 90. letech, s růstem výpočetní kapacity, vznikly možnosti pro složitější modely a analýzy, což vedlo k začátku používání datových těžebních technik ve vzdělávání. Na přelomu tisíciletí přinesla éra online vzdělávání platformy, jako Coursera, Udacity a edX, které umožnily analýzu chování velkého počtu studentů a dále zdokonalovaly výukové modely.

V posledních letech jsme svědky ještě větší integrace umělé inteligence do výuky: od doporučovacích systémů pro učební materiály přes inteligentní výukové asistenty až po automatické hodnocení úloh. Přitom se však musíme vypořádat s řadou etických otázek, včetně správného využití technologie, ochrany soukromí studentů a možného zkreslení algoritmů. Dnes je AI stále více integrována do tradičních vzdělávacích systémů, což zdůrazňuje význam personalizované výuky a prediktivní analýzy pro identifikaci potřeb studentů v moderním vzdělávacím prostředí. 
Příklad: Duolingo využívá také AI: Duolingo Max Uses OpenAI’s GPT-4 For New Learning Features 
 
Výhody použití AI ve výuce: 
Využití umělé inteligence (AI) ve vzdělávání nabízí mnoho výhod. Adaptivní vzdělávací systémy využívají algoritmy AI k personalizaci a diferenciaci toho, jak žáci při učení postupují. AI také pomáhá žákům a učitelům s porozuměním psanému textu. Další výhodou je zlepšení procesu získávání vzdělávacích údajů, což umožňuje vytvořit nové pohledy na proces učení studentů a tím tento proces zlepšit
 • Personalizované vzdělávání
 • Nástroje pro hodnocení a zpětnou vazbu 
 • Interaktivní výukové metody
Rizika a omezení AI ve výuce: 
Zkreslení dat může být způsobeno výběrovým zkreslením, zkreslením odpovědí, potvrzujícím zkreslením a publikačním zkreslením. Tyto typy zkreslení mohou vést k matoucím závěrům, pokud nejsou brány v úvahu. 

Zde je malá ukázka toho, jak například generalizuje neuronová síť při překladu na základě naučených genderově nevyrovnaných předpokladů.
 
 
Učitelé s plánem Microsoft 365 A3/A5 mají možnost využívat Bing Chat (GPT4) ve verzi Enterprise (zatím ve verzi Preview). Tato verze neodesílá data mimo organizaci. Více si můžete přečíst v příspěvku Karla Klatovského:  
https://www.linkedin.com/posts/karelklatovsky_zaj%C3%ADmav%C3%BDch-novinek-v-oblasti-ai-pro-%C5%A1kolstv%C3%AD-activity-7099419987664084992-JXsi 
 

Praktické doporučení pro učitele: 
 1. Seznamte se s technologií: Je důležité pochopit základy umělé inteligence a to, jak může být aplikována ve vzdělávání. Existuje mnoho online kurzů a zdrojů, které mohou učitelům pomoci získat základní znalosti v tomto oboru.
 2. Experimentujte s malými kroky: Začněte s jednoduchými nástroji nebo aplikacemi, které využívají AI, například adaptivní výukové platformy, a postupně se ponořte do složitějších systémů.
 3. Zachovejte kritický postoj: Ačkoliv AI může nabízet řadu výhod, je důležité zůstat kritičtí k jejím doporučením a analýzám, aby výuka zůstala relevantní a efektivní pro studenty.
 4. Dbáme na soukromí a etiku: Při využití nástrojů s AI v třídě je důležité být si vědom možných otázek týkajících se soukromí studentů a etiky zpracování dat.
 5. Kombinujte tradiční metody s AI: AI by neměla nahrazovat tradiční výukové metody, ale spíše je doplňovat. V ideálním případě by měla být použita k zefektivnění a zlepšení stávajících výukových postupů.
 6. Vytvářejte komunitu: Vytvořte nebo se zapojte do komunity učitelů, kteří se zajímají o AI ve vzdělávání. Toto sdílení zkušeností a nápadů může být velmi užitečné.
 7. Nepřeceňujte technologii: Pamatujte, že technologie je jen nástroj. Nejdůležitější je pedagogický přístup a vztah mezi učitelem a studentem.
 8. Zůstaňte flexibilní: Technologie a výzkum v oblasti AI se rychle vyvíjejí. Buďte připraveni na adaptaci a učení se novým metodám a nástrojům, jakmile se stanou dostupnými.
 9. Zapojte studenty: Nechte studenty experimentovat s nástroji založenými na AI a sdílet své zkušenosti a zpětnou vazbu. Může to být skvělý způsob, jak se dozvědět více o tom, co funguje a co ne.
 10. Hodnocení nad data: Ačkoliv AI může poskytnout užitečná data o výkonnosti studentů, lidský úsudek a intuice učitele zůstávají nezbytnými pro hluboké porozumění potřebám studentů.
Využijte doporučení pro využívání umělé inteligence na základních a středních školách od Národního pedagogického institutu. Doporučení jsou dostupná i jako šablony v Canvě, takže si je můžete snadno přizpůsobit na míru.

Jak vybrat vhodné AI nástroje. -> Umělá inteligence (AI) (e-bezpeci.cz) 
Jak integrovat AI do výukového procesu. -> Umělá inteligence do škol (aidoskol.cz) 
Jak se vyvarovat běžným chybám při použití AI. -> AI dětem — umělá inteligence na základních školách (aidetem.cz) 

 
Rizika spojená s umělou inteligencí (generativní modely) jsou krásně popsána v tomto videu: Rizika spojená s umělou inteligencí (generativními modely)

 
 
Případové studie a příklady z praxe: 

Průvodce ChatGPT pro učitele obsahuje inspirativní příklady promptů (textová zadání, kterými vyjadřujeme, co chceme po daném nástroji zpracovat), které můžete využít ve výuce a k tvorbě příprav: https://gptveskole.cz/ 
Nově vzniklý portál pro učitele, na kterém se podílí NPI + Aignos a další: https://aidoskol.cz/ 
 

---

Použitá hudba
Skladba Puppy Love (Sting) interpreta Twin Musicom podléhá licenci Creative Commons 4.0 BY (uveďte zdroj).
School Yard interpreta Crowander podléhá licenci Creative Commons BY-NC 4.0 (uveďte zdroj, neužívejte komerčně).

Creators & Guests

Editor
Pavel Matějíček
Geek, blogger, TikToker a nadšenec do IT bezpečnosti.
Editor
Václav Maněna
Učitel, lektor, ajťák, jůtůber a podcaster :-)

What is KYBcast - podcast NPI ČR?

Provokativní, edukativní a zábavný průvodce kyberprostorem!

Jsou jako Cyril a Metoděj, i Maněna s Matějíčkem se pokouší spasit národ v době temna. Jejich podcast KYBcast zaměřený na kyberbezpečnost pomáhá v překotných změnách nejenom lidem z praxe, ale i učitelům, žákům a jejich rodičům. Tvoří Václav Maněna a Pavel Matějíček pod záštitou NÚKIB.

KYBcast vzniká v rámci Národního plánu obnovy, financování Evropskou unií – Next Generation EU