Karmels hage på St Rita Radio

{{ show.title }}Trailer Bonus Episode {{ selectedEpisode.number }}
{{ selectedEpisode.title }}
|
{{ selectedEpisode.title }}
By {{ selectedEpisode.author }}
Broadcast by

Troens Glede, tredje del

Show Notes

Troens glede 
Ved br. Wilfrid Stinissen 
Tredje del

Veni Sancte Spiritus
Kom, o Hellig Ånd, hit ned! Lysets stråle
til oss led fra din høye helligdom.
Far for slekt så arm og ring! Gode gavers
giver, bring lys i våre hjerters rom.
Du som vet å trøste best, sjelens venn og
milde gjest, svale tilflukts åpne dør,
hvile for hver tynget mann, kjøling under
solens brann, lindring når vårt hjerte blør.
Salighetens lys, treng inn! Fyll til dypest
bunn hvert sinn som i tro mot deg er vendt.
Uten lys fra guddoms vell eier ingen
i seg selv noe som for deg er rent.
Avtvett urenhetens spor, kveg med dugg den
tørre jord, rens og hel de syke sår.
Bøy alt det som stivnet til, smelt det frosne
ved din ild, led du den som veiløs går.
Skjenk hver sjel som på deg tror, hver som liter
på ditt ord, dine gaver syv i tall.
Kraft til enden du oss unn og en salig
oppbruddstund. Oss til evig glede kall.
Amen.
LITTERATUR:
Troens glede Broder Wilfrid Stinissen, Karmel 2000 1, årg 35.
Oversatt til norsk og trykket i:
Ved Elisas kilde i vår 2014, høst og vår 2015.
Om du etter dette programmet vil høre mer om den kristne gleden, kan jeg anbefale en repetisjon av episode 13 i Karmels hage, som heter: GLEDEN

What is Karmels hage på St Rita Radio?

En serie på St Rita Radio til inspirasjon for en dypere tro og vennskap med Jesus Kristus gjennom Karmelittordenens spiritualitet og helgener.

Ved Anne Samuelsen, legkarmelitt og opplæringsleder i Karmels sekularorden i Norge.

Karmels hage sendes på www.StRitaRadio.no kl 1730 på torsdager etterfulgt av den hellige messen eller på podkast når det passer deg.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.