Teologiens analogi

Første episode av teologiens analogi er en introduksjon av vertene Katherine og Vivian, skituren som viser ydmykhet og en klein outro

What is Teologiens analogi?

Vivian og Katherine finner sammenligninger mellom tro og anologier de finner i hverdagen og personlige opplevelser.