Foreldreskulen

Ungdommane treng at vi lagar gode areaner der vi kan ha fellesskap med dei. Sjølv om dei er større – så treng dei oss- og vi som voksne har ansvar for relasjonen. Anne Birgitte Lillebø Bøe samtalar med Anne Lene Otterøen som deler av både erfaringer og kunnskap i denne serien.

What is Foreldreskulen?

Foreldreskulen på pTro har hverken prøver eller eksamen, men kjem med velmeinte tips for foreldre å ta med seg. Vi kan ikkje perfekte, men vi ønsker å vere ekte i foreldrerolla. Vi er alle undervegs! Vi kjem til å snakke om ulike tema, både det som har med trusopplæring i heimen å gjere – men også generelt om å vere gode foreldre og møte borna på ein god måte. Anne Birgitte Lillebø Bøe samtalar med familieterapeut, familiepastor og mor Anne Lene Otterøen i denne serien.