Livsmestring

Det er mulig å gjenopprette dei fleste vanskelige relasjoner med Guds og kvarandre si hjelp.. Men det har med innstilling å gjere. Kjell Aanensen deler ærlig frå eige liv i serien livsmestring.  Når vanskelige ting blir tatt opp er det lett å kome i forsvar. Rask innrømmelse av egne feil er viktig i forsoningsprosessen. Du får kanskje høyre ting som ikkje er sant også – men legg det til side og lytt. Å lytte er ALLTID viktigast seier han mellom anna i denne delen av serien. Han høyrer du i samtale med Anne Birgitte Lillebø Bøe.


What is Livsmestring?

Serien «Livsmestring» handler om det å leve sammen. Det være seg i par, i familie og med venner. Kjell Aanensen er en erfaren diakon, kursholder og samtalepartner som i årtier har jobbet med emnene som vi tar opp i denne serien. Anne Birgitte Lillebø Bøe samtaler med han og han deler av sin kunnskap og erfaring.