מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"

קיצור תולדות היחסים בין יוצאי ספרד ליוצאי אשכנז וההשפעות על הפוליטיקה הישראלית עד ימינו

Show Notes

קיצור תולדות היחסים בין יוצאי ספרד ליוצאי אשכנז וההשפעות על הפוליטיקה הישראלית עד ימינו
פרק בכורה - ירון לונדון בריאיון עם ד"ר אבי פיקאר, היסטוריון של א"י בתקופת העת החדשה באוני' בר אילן

What is מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"?

מלחמות היהודים עם ירון לונדון