Ministrantpodden

I denne episoden har vi faktisk ikke gjest som i tidligere episoder.
Men i denne episoden skal vi nemlig snakke om røkelse.
Røkelse er noe vi ser sentralt i liturgien, det brukes til forskjellige deler av messen.
Derimot har du noen gang tenkt, hva er det egentlig røkelse betyr?
Det er det jeg skal forsøke å besvare, vi lyttes!

Show Notes

Men i denne episoden skal vi nemlig snakke om røkelse.
Røkelse er noe vi ser sentralt i liturgien, det brukes til forskjellige deler av messen.
Derimot har du noen gang tenkt, hva er det egentlig røkelse betyr?
Det er det jeg skal forsøke å besvare, vi lyttes!

What is Ministrantpodden?

Ministrantpodden skal gjennom spontane samtaler mellom hverandre. Finner man ut av flere ulike aspekter og symbolikk av hva ministrering er. At alt man gjør i messen og de ulike liturgiene har en hensikt og symboliserer noe viktig. Poenget er ikke nødvendigvis et foredrag men at man finner ut av nye ting man kan bli interessert i og får en dypere forståelse.