Foreldreskulen

Både angst og depresjon har auka kraftig blant ungdom i starten av pandemien. Mange har gitt opp det å glede seg til ting i denne tida, og mange har kjent på utenforskap. Litt hjelp til forståelse for denne spesielle ungdomstida prøver vi å gje i denne episoden av foreldreskulen. Anne Birgitte Lillebø Bøe samtalar med familieterapeut og mor Anne Lene Otterøen i denne serien.

What is Foreldreskulen?

Foreldreskulen på pTro har hverken prøver eller eksamen, men kjem med velmeinte tips for foreldre å ta med seg. Vi kan ikkje perfekte, men vi ønsker å vere ekte i foreldrerolla. Vi er alle undervegs! Vi kjem til å snakke om ulike tema, både det som har med trusopplæring i heimen å gjere – men også generelt om å vere gode foreldre og møte borna på ein god måte. Anne Birgitte Lillebø Bøe samtalar med familieterapeut, familiepastor og mor Anne Lene Otterøen i denne serien.