Kommentatorkoret med Mats, Bjørn Ole og Thomas

{{ show.title }}Trailer Bonus Episode {{ selectedEpisode.number }}
{{ selectedEpisode.title }}
|
{{ selectedEpisode.title }}
By {{ selectedEpisode.author }}
Broadcast by

Thomas utfordrar koret på prompesituasjonar. Mats har fått eit stort ansvar til dagens episode, men får dårleg kritikk frå dei to andre. Refsen haglar! I Sunnfjord-halvtimens ånd blir det tent tre lys, og vi vitjar Nordfjords pissepåtte.

What is Kommentatorkoret med Mats, Bjørn Ole og Thomas?

Tre karar frå dalføret i Naustdala geleida deg gjennom nytt og aktuelt frå verdsveven og elles i sammfunnet med folkeleg bolseprat rundt bordet.