Foreldreskulen

Ungdomane treng å høyre at vi er glad i dei berre fordi dei er! Dei treng gode blikk å kvile seg i – og kva var det eg sa burde vore forbudt å seie. Det meiner Anne Lene Otterøen som er med oss i Foreldreskulen - denne perioden om ungdom!

What is Foreldreskulen?

Foreldreskulen på pTro har hverken prøver eller eksamen, men kjem med velmeinte tips for foreldre å ta med seg. Vi kan ikkje perfekte, men vi ønsker å vere ekte i foreldrerolla. Vi er alle undervegs! Vi kjem til å snakke om ulike tema, både det som har med trusopplæring i heimen å gjere – men også generelt om å vere gode foreldre og møte borna på ein god måte. Anne Birgitte Lillebø Bøe samtalar med familieterapeut, familiepastor og mor Anne Lene Otterøen i denne serien.