Onwankelbare vreugde - een dagboek van John Piper

'Bidden voor je vijanden is een van de diepste vormen van liefde, omdat dit betekent dat je echt van harte moet willen dat er iets goeds met hen gebeurt.' - John Piper

Show Notes

‘Heb uw vijanden lief… bid voor hen die u beledigen en u vervolgen’ (Mattheüs 5:44).

Bidden voor je vijanden is een van de diepste vormen van liefde, omdat dit betekent dat je echt van harte moet willen dat er iets goeds met hen gebeurt.

Je kunt misschien aardige dingen doen voor je vijanden zonder oprecht te verlangen dat het goed met hen zal gaan. Maar voor hen bidden doe je in de aanwezigheid van God, Die je hart kent, en kom je tot God in hun plaats.

Je kunt bidden voor hun bekering, of bidden dat ze berouw zullen krijgen. Dat hun ogen geopend worden voor de vijandschap in hun hart. Het kan zijn dat je bidt dat God hen uit de neerwaartse spiraal van de zonde redt, ook al is daar een ziekte of ramp voor nodig. Maar wat Jezus hier bedoelt is een gebed voor hun bestwil.

Dit bad Jezus toen Hij aan het kruis hing:

‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’ (Lukas 23:34).

En dit is wat Stefanus deed toen hij gestenigd werd:

‘En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe!’ (Handelingen 7:60).

Jezus roept ons niet alleen op om goede dingen te doen voor onze vijanden, zoals hen groeten en hen bijstaan als ze hulp nodig hebben; Hij roept ons ook op om het beste voor hen te willen en om deze verlangens uit te spreken in ons gebed, ook als de vijand niet in de buurt is.

We zouden moeten willen dat ze zalig worden, een plaats in de hemel krijgen en eeuwig gelukkig worden. Daarom bidden we, net als de apostel Paulus dat deed voor de Joden, ook al hadden velen van hen hem het leven zuur gemaakt:

‘De oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid’ (Romeinen 10:1).

Bekijk de overdenking op YouTube.
 
Je luistert naar Onwankelbare vreugde, een dagboek van John Piper door Geloofstoerusting en Desiring God. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofstoerusting.nl.

Volg 'Onwankelbare vreugde' waar je maar wilt:

Spotify: https://spoti.fi/2FssZb4
WhatsApp: http://bit.ly/2OfR619
Google Podcasts: http://bit.ly/39J7Ozl
Apple Podcasts: https://apple.co/385Ba9A
Castbox: http://bit.ly/2ZSNgjo
Stitcher: http://bit.ly/36ZO1Kl

Website: http://www.onwankelbarevreugde.nl/


What is Onwankelbare vreugde - een dagboek van John Piper?

Elke dag korte en diepe meditaties om je vreugde in Jezus te voeden.
In samenwerking met Desiring God, de Daily Devotionals – Solid Joys door John Piper.

Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofstoerusting.nl.