Jussi Venäläinen Podcast

Flow Akatemian podcastin (laita tilaukseen!) 4. jakso. Filosofi, tietokirjailija, tuottaja ja yrittäjä Lauri Järvilehto saapui keskustelemaan kanssamme oppimisesta, luovuudesta ja flow'sta niin yksilön kuin yhteisönkin tasolla. Jakson aikana tarkastellaan muun muassa Montessori-pedagogiikkaa, yksilölähtöistä oppimisen iloa, luovaa prosessia sekä flow'n ja haasteen suhdetta. Jakson aikana nostetaan tapoja luoda hyviä edellytyksiä luovuudelle sekä käydään läpi käytännön vinkkejä esimerkiksi parempaan brainstormaukseen.

[02:20] Laurin musiikkitaustasta
[04:45] Miten hahmotat flow'n?
[05:30] Ihmisen luontainen tarve nostaa tehtävän haastavuustasoa
[08:28] Päihteet ja flow
[10:47] Taitojen harjoittaminen > Kemiallinen oikotie
[12:15] Onko flowhakuisuus ollut merkittävästi osana elämää?
[18:15] Montessoripedagogiikka ja oppimisen flow
[24:25] Koulun kehittämisestä
[30:10] Pänttäämisen rooli
[32:45] Oppimisen ja täyttymyksen suhde
[33:54] Erilaisia käytännön ja teorian lähestymistapoja oppimiseen ja opettamiseen
[41:20] Mitä luovuus on?
[45:00] Miten luovuutta voidaan tukea/jarruttaa?
[46:34] Kyllä ja Ei luovuudessa
[49:15] Anekdootteja rajan vetämisestä luovassa prosessissa
[52:05] Hyvä ja huono brainstormaus
[59:10] Miten edistää uusien ideoiden syntymistä?
[60:39] Miten rakentaa luova flow?
[63:00] Lapsen asenne ja asiantuntijaidentiteetin haasteet
[67:00] Ryhmän flow
[69:00] Loppuwräpit‍

Intron biitti: https://soundcloud.com/l-ba

What is Jussi Venäläinen Podcast?

Aiheina elämänfilosofia, ajattelu, viisaus, hyvinvointi, luovuus ja oppiminen.